Strmih Matematike

Nič

Opredelitev računalniškega slovarja, kaj pomeni nič, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

ZIP

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni zip, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Zombi

Opredelitev zombija v računalniškem slovarju, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Povečava

Opredelitev računalniškega slovarja pomena povečave, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Drsnik za povečavo

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni drsnik za povečavo, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.