Strmih Matematike

Servisna oznaka

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni servisna oznaka, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Znanstveni zapis

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni znanstveni zapis, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Varni način

Opredelitev računalniškega slovarja, kaj pomeni varni način, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Galaxy S

Definicija računalniškega slovarja za pomen Samsung Galaxy S, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

SATA

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni SATA (serijska ATA ali serijska priloga AT), vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Shrani

Opredelitev, kaj pomeni shranjevanje, v računalniškem slovarju, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Shrani kot

Opredelitev računalniškega slovarja za shranite kot pomeni, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Lestvica

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni lestvica, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Prevara

Opredelitev računalniškega slovarja, kaj pomeni prevara, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

ScanDisk

Opredelitev računalniškega slovarja, kaj pomeni skandisk, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Programski jezik sheme

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni programski jezik Scheme, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Znanstveni zapis

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni znanstveni zapis, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Praska

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni Scratch, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Praskajte prostor

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni praska, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Ohranjevalnik zaslona

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni ohranjevalnik zaslona, ​​vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Skripta

Opredelitev računalniškega slovarja, kaj pomeni skripta, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Pomaknite se

Opredelitev pomena pomika v računalniškem slovarju, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Drsna vrstica

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni drsna vrstica, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

Tipka za zaklepanje

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni tipka Scroll Lock, vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.

SCSI

Definicija računalniškega slovarja, kaj pomeni SCSI (Small Computer System Interface), vključno s povezanimi povezavami, informacijami in izrazi.